Recenzent

Biblioteka Szkolna zaprasza 

uczniów gimnazjum

do uczestnictwa w konkursie

pt. „Recenzent”

 

 

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie gimnazjum.
  2. Uczestnik konkursu (uczennica/uczeń gimnazjum) wypożycza książkę w bibliotece szkolnej. Można sobie wybrać lub skorzystać z propozycji nauczyciela bibliotekarza.
  3. Do końca marca należy przeczytać wypożyczoną pozycję i napisać o niej recenzję.
  4. Swoje recenzje oddajemy do biblioteki w wersji papierowej lub wysyłamy na adres: bibliotekasz@onet.pl
  5. W kwietniu komisja konkursowa dokona oceny waszych recenzji.
  6. Najlepsze i najciekawsze recenzje zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
  7. Nagroda dodatkowa zostanie też przyznana jednej losowej recenzji.
  8. Za każdą recenzję uczestnik może otrzymać dodatkową ocenę z języka polskiego.
  9. Każdy uczestnik konkursu może napisać maksymalnie dwie recenzje

Zapraszamy serdecznie.