„Książka i ja”

Zapraszamy wszystkich czytelników naszej biblioteki do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Książka i ja”.

Zasady:

  1. Jeden uczeń dostarcza jedno zdjęcie w wersji cyfrowej (możliwe formaty: jpg, png, tiff )
  2. Rozmiar zdjęcia: minimum 800 pikseli dłuższy bok.
  3. Zdjęcie jest dowolną interpretacją hasła: Książka i ja.
  4. Praca – zdjęcie może być dowolnie obrabiane graficznie.
  5. Zdjęcie musi być aktualne, tj. wykonane w październiku 2017.
  6. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
  7. Zdjęcia przesyłamy na adres biblioteki: bibliotekasz@onet.pl lub dostarczamy osobiście na dowolnym nośniku do skopiowania.
  8. Swoje prace dostarczamy do dnia 31 października 2017 r.
  9. Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą głosowania internetowego.